ใช้บริการคนดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดี และไม่เป็นภาระ

ใช้บริการคนดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดี และไม่เป็นภาระ

                ในการดูแลผู้สูงอายุให้มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่ต้องเสี่ยงเป็นภาระของลูก หลาน หรือญาติ พี่น้องในอนาคตนั้น เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันดูแล สร้างกำลังใจที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นภาระต่อทุกคนในครอบครัว สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน

ดูแลผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมให้ออกกำลังกายตามสมรรถภาพ

                ในการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านที่เป็นผู้ใกล้ชิด หรือผู้ดูแลนั้น จะต้องช่วยกันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้มีพละกำลัง หรือความแข็งแรงของร่างกายที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองต่อไปได้อีกอย่างยาวนาน การออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ควรที่จะทำอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบในร่างกายได้มีพัฒนาการ มีความแข็งแรงมากกว่าเดิม ซึ่งการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น จะต้องกระทำอย่างระมัดระวังไม่รุนแรง หรือหักโหมเกินไป แน่นอนว่าท่านจะต้องได้รับการดูอย่างใกล้ชิด เพราะในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด ผู้สูงอายุจะได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงที ท่านจะไม่ต้องกังวลว่า ผู้สูงอายุเหล่านั้น จะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือเกินสมรรถภาพของร่างกายจะสามารถทำได้ด้วยนั่นเอง หากได้คนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ด้านนี้จะดีกว่าด้วย

ท่าออกกำลังกายสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้

                ในการออกกำลังกายสำหรับการใช้เพื่อดูแลผู้สูงอายุนั้น ท่านจะต้องดูอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ป้องกันในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นต่อร่างกายของผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งในการออกำลังกายนี้อาจจะทำเพียงวันละครั้งในช่วงเย็น เพื่อป้องกันร่างกายเกิดการบาดเจ็บ ช่วงเวลาเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่มีอายุมาก ๆ เพราะในช่วงเย็นร่างกาย กล้ามเนื้อจะยืดหยุ่นมากกว่าในช่วงเช้าที่ร่างกายยังไม่ได้มีการขยับ หรือใช้งานมากก่อน ท่าการออกกำลังกายที่จะมาแนะนำ มีด้วยกันดั้งนี้

  1. ท่าเดิน ผู้สูงอายุที่สามารถเดิน หรือพอที่จะประคองตัวได้ การเดินเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ดีที่สุด เพราะว่าการเดินจะเป็นการใช้กำลัง แรงทั้งหมดของร่างกาย เพื่อที่จะเคลื่อนไหว ออกแรงได้ด้วย ให้ผู้สูงอายุเดินอย่างต่อเนื่องช้า ๆ ไม่ต้องเร่ง หรือสาวขา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ แต่ให้เดินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าปกติ เช่น เดินต่อเนื่อง 30 นาที เป็นต้น ให้ทำติดต่อกันเป็นเวลานานจะยิ่งดี หากสามารถทำได้ อาจจะเพิ่มระยะเวลาไปวันละนิดหน่อย เพื่อให้ร่างกายได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปด้วย
  2. ท่าแกว่งแขน สำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะเดินลำบาก หรือไม่สามารถเดินได้ แต่สามารถยืน หรือนั่งได้ ให้เลือกวิธีการแกว่งแขนเป็นทางเลือกในการออกกำลังกาย เพราะการแกว่งแขนจะช่วยให้ได้ออกกำลังบ้าง แม้ว่าจะไม่มากเท่าการเดินก็ตาม แต่ก็ดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
  3. ฝึกใช้ปอด หัวใจ หากท่านผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดิน หรือขยับตัวได้มากนัก ให้เลือกออกกำลังกายด้วยการฝึกหายใจ ฝึกปอดของท่าน วิธีการทำนี้ท่านจะต้องมีการใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยด้วย โดยท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือร้านขายยาชั้นนำ มันจะเป็นตัวดูด ลูกบอลที่จะทำให้ท่านได้ออกแรงดูด เพื่อขยายปอด ให้ท่านฝึกดูดลูกบอลอย่างน้อยวันละ 40 ครั้ง อาจจะแบ่งเป็นช่วงเช้า 20 ครั้ง ช่วงเย็น 20 ครั้งก็ได้

การดูแลผู้สูงอายุเพื่อบำบัดจิตใจด้วยการฟังเพลง

                ในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการบำบัดจิตใจด้วยการฟังเพลงนั้น ท่านจะสามารถทำได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากด้วยเช่นเดียวกัน เพราะการเปิดเพลงที่ผู้สูงอายุชอบนั้น จะเป็นการบำบัดจิตใจให้อยู่กับดนตรี เสียงที่ไพเราะ เพื่อจิตใจที่เบิกบานของผู้สูงอายุเองด้วย โดยที่ท่านอาจจะเลือกเพลงที่ถูกใจ เป็นที่ชื่นชอบของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนก็จะชอบเพลงที่ไม่เหมือนกัน แนวเพลงที่ต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามให้ท่านเลือกเพลงที่มีเนื้อหาบันเทิง ไม่เศร้า ไม่อกหัก หรือผิดหวัง เพราะเพลงมีผลต่อความคิด จิตใจอย่างมาก หากท่านเลือกเพลงที่เศร้าหมองจะยิ่งไม่ทำให้จิตใจเศร้ากว่าเดิมได้ จึงต้องระวังในเรื่องนี้ด้วย

ดูแลผู้สูงอายุด้วยการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

                ผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องอยู่แต่บ้าน เหงาเมื่อลูกหลายต่างต้องออกไปทำงาน ในการดูแสผู้สูงอายุที่สามารถทำได้อีกทางหนึ่งนั้น คือการพาท่านเหล่านี้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวธรรมชาติ เพราะการท่องเที่ยวนั้นจะนำมาซึ่งการพักผ่อนที่มีความสุข การที่หัวใจได้ใช้งานมากกว่าการอยู่บ้านเฉย ๆ ในการท่องเที่ยวนั้น ท่านจะต้องพาไปยังสถานที่ที่ไม่ลำบากมากนัก หรือไม่ใช้เวลาเดินทางที่ต้องนั่งอยู่บนรถมาก เพราะคนสูงอายุส่วนมากจะนั่งนานๆ ไม่ค่อยได้ เพราะอาการปวดตามร่างกายจะมาทำให้ร่างกายอ่อนแอ เที่ยวไม่สนุกได้ อาจจะเลือกสถานที่ใกล้บ้าน หรือ ใช้เวลาช่วงเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น เลือกสถานที่ที่เป็นธรรมชาติจะดีที่สุด เพราะธรรมชาติจะมีอากาศที่ดี วิวทิวทัศน์ที่แปลกตาออกไป แต่ถ้าหากไม่สามารถพาผู้สูงอายุไปเที่ยวได้ การได้เปลี่ยนสถานที่พักก็เป็นอีกเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่า

                การดูแลผู้สูงอายุนั้น ท่านจะต้องเลือกดูแลให้ถูกวิธีการ เหมาะสมตามที่ร่างกายของแต่ละท่านจะสามารถทำได้ เพราะการที่ท่านจะต้องไปออกกำลังกาย หรือเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น อาจจะส่งผลทั้งดี ไม่ดีต่อร่างกายของทุกท่านเลยด้วย หากปฏิบัติด้วยความไม่ระมัดระวัง