ใครที่เหมาะกับบริการรับเฝ้าไข้บ้าง มีข้อดี เสียอย่างไร

ใครที่เหมาะกับบริการรับเฝ้าไข้บ้าง มีข้อดี เสียอย่างไร

                ในการบริการรับเฝ้าไข้ ในสมัยนี้นั้น ได้ทำมาเพื่อตอบโจทย์ ปัญหา ของสังคมที่ต้องการเวลา ความต้องการช่วงเวลาส่วนตัวมากขึ้น หลายครั้งที่เราเองไม่สามารถ หรือมีความสะดวกที่จะไปนั่งเฝ้าไข้ในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุหลาย ๆ อย่าง มันจึงมีธุรกิจรับเฝ้าไข้เกิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา ตอบสนองต่อคนที่มีปัญหาในส่วนนี้ เพื่อความสุขที่มากขึ้น

ผู้ใดที่เหมาะต่อการใช้บริการรับเฝ้าไข้

                ในการรับเฝ้าไข้นั้น หลายครั้งมากที่หลายคนมีความจำเป็นที่ต้องการใช้บริการ เพราะเนื่องจากว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แน่นอนว่าญาติ หรือคนในครอบครัวเอง ก็ไม่สามารถที่จะมีเวลามาเพื่อที่จะเฝ้าไข้ หรือดูแลได้ด้วยภาระ หน้าที่ทางการงานที่ยังต้องทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ ใช้จ่ายในหลาย ๆ ส่วนนั้นเอง แน่นอนว่ามีหลายกลุ่มคนมากที่มีความจำเป็นในการใช้บริการนี้ กลุ่มคนเหล่านั้นได้แก่

คนไข้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในคนไข้กลุ่มนี้ มีความจำเป็นที่สุดที่จะต้องการใช้บริการคนเฝ้าไข้ เพราะว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แน่นอนว่าต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย มีหลายคนที่คนเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ เมื่อเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้ร่างกาย หรือโรคภัยของเขาที่เป็นอยู่หนักไปกว่าเดิม เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะขยับ หรือเคลื่อนที่ร่างกายให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย หรือควรจะเป็นได้เลย อีกทั้งไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อต้องการสิ่งใด ก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เช่น การขับถ่าย หรือการเปลี่ยนท่าทางให้หายจากอาการปวดเมื่อย

คนไข้ที่ไม่มีสติ หรือรอพักฟื้น กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องได้รับการเฝ้า หรือดูอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตอาการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อาการของโรคที่เป็นอยู่ หลายครั้งที่แพทย์จะต้องให้ญาติเฝ้า สังเกตอาการ เพื่อที่จะรายงาน ทำแผนการรักษา หากปล่อยทิ้งไว้ลำพัง การรักษาอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรด้วย แน่นอนว่าเมื่อท่านมีญาติ หรือคนในครอบครัวจัดอยู่ในกลุ่มนี้ จึงมีความจำเป็นมากที่จะต้องมีคนคอยเฝ้าดูอาการ แจ้งแพทย์เป็นระยะ ๆ ตามที่แพทย์กำหนด หลายครั้งที่ญาติเองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ดี เพราะด้วยงาน ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนั่นเอง

คนไข้ที่มีแผลผ่าตัด ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพราะคนกลุ่มนี้จะมีแผลเล็ก ใหญ่ตามขนาดของการบาดเจ็บ แน่นอนว่ามันจำเป็นมากที่จะต้องดูแลอย่างดี เพื่อให้แผล ผลการผ่าตัดออกมาเป็นไปตามที่แพทย์ต้องการ ในหลายครั้งที่ญาติเป็นผู้ดูแล แต่เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ หรือทักษะที่ตรงตามอาการ ทำให้แผล หรือผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่แพทย์ต้องการ ทั้งเรื่องของการทำความสะอาด การดูแลแผล หรือแม้กระทั่งการจับ ขยับร่างกาย เพื่อที่จะให้ร่างกายไม่เกิดแผลกดทับ หรือการเกิดเคลื่อนไหว เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดพังพื้ดได้นั่นเอง

คนที่มีญาติ หรือคนในครอบครัวป่วย แต่ไม่สามารถหยุดปฏิบัติงาน เพื่อไปเฝ้าที่โรงพยาบาล หลาย ๆ วันได้ เพราะว่าเมื่อท่านจะต้องหยุดงานนั้น หมายถึงเงินที่จะต้องไม่มีเข้ามาไปด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอน เพราะว่าเมื่อท่านไม่สามารถมีรายได้เข้ามา แน่นอนว่าท่านจะต้องเกิดความเดือดร้อนไปด้วยอย่างแน่นอน คนไข้ก็จะต้องใช้เงินเพื่อการรักษาด้วย ฉะนั้นหน้าที่การงานก็สำคัญไม่แพ้เรื่องการรักษาคนในครอบครัวเลย ฉะนั้นเพื่อที่ท่านจะสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องใช้บริการคนเฝ้าไข้มาทำหน้าที่แทนท่านนั่นเอง เพื่อความสะดวกต่อภาระหน้าที่การทำงานในขณะนั้น

ข้อดีของการใช้บริการรับเฝ้าไข้ มีประโยชน์ต่อคนจ้างและผู้ป่วยอย่างไร ?

                ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการคนรับเฝ้าไข้นั้นให้ท่านได้เทียบระหว่างข้อดี ข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเสียก่อน เพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจมากขึ้นเราจึงมีข้อดีมาให้ท่านได้นำไปพิจารณากันดังนี้

  1. มีคนดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด เพราะหลายครั้งที่ญาติไม่สะดวกที่จะอยู่ดูแล หรือสามารถเฝ้าไข้ได้ตลอดเวลา ทำให้คนไข้ต้องอยู่ตามลำพังในบางครั้ง หลายครั้งที่คนไข้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะแจ้งไปยังพยาบาล หรือแพทย์ได้ทันเวลา ทำให้คนไข้เกิดอาการแทรกซ้อน หรือ เกิดภาวะต่าง ๆ แทรกเข้ามา จนกลายเป็นเรื่องที่จะต้องรักษาเพิ่ม เจ็บตัวเพิ่ม ฉะนั้นการมีคนเฝ้าไข้ย่อมดีกว่ามาก
  2. ฟื้นตัวเร็ว เพราะว่าคนเฝ้าไข้ที่มาจากตัวแทนที่ดีนั้น มักจะมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถด้านการดูแลผู้ป่วยโดยตรง ฉะนั้นการที่ท่านได้ผู้มีทักษะ ประสบการณ์มาดูแลโดยตรงจะยิ่งทำให้การพักฟื้น การหายจากอาการบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ ดีเร็วขึ้นไปด้วยนั่นเอง
  3. ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักที่ควรจะเป็น เมื่อท่านได้คนเฝ้าไข้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ แน่นอนว่าคนไข่จะได้รับการดูแล การปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่ควรจะได้รับ ควรจะเป็นตามแผนการรักษาของแพทย์ด้วย อาการเจ็บป่วย หรือโรคที่เกิดขึ้นก็จะมีโอกาสดีขึ้นตามไปด้วย แน่นอนว่าดรคแทรกซ้อน จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาจากการดูแลไม่ทั่วถึงแน่นอน

ในการใช้บริการคนรับเฝ้าไข้นั้น หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เกินความจำเป็น เพราะสถานพยาบาลนั้นมีนางพยาบาล ผู้ช่วยคอยรองรับการให้บริการอยู่แล้ว แต่ท่านจะไม่รู้เลยว่าการมีคนเฝ้าไข้ที่ดีนั่นดีกว่าอย่างไร