เปิดประสบการณ์ใช้บริการจ้างคนรับเฝ้าไข้ดี เสียอย่างไร มีคำตอบมาฝากทุกคน

เปิดประสบการณ์ใช้บริการจ้างคนรับเฝ้าไข้ดี เสียอย่างไร มีคำตอบมาฝากทุกคน

                เคยได้มีโอกาสใช้บริการคนรับเฝ้าไข้ เพื่อเฝ้าไข้คนในครอบครัวที่ป่วย ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน เพราะไม่มีญาติคนไหนสะดวก ทุกคนต้องทำงาน ไม่สามารถลางานเป็นระยะเวลานาน ๆ เพื่อมาทำการดูแลได้

ขั้นตอนการหาคนรับเฝ้าไข้แบบไม่เสี่ยง ได้ตรงตามความต้องการ

                ในการหาคนรับเฝ้าไข้แบบไม่ต้องเสี่ยงที่จะโดนหลอก หรือเสี่ยงที่จะได้บุคคลที่ไม่มีความสามารถ มีจิตใจที่ไม่เมตตาต่อญาติของเรานั้น เราจะใช้วิธีการ SEARCH หาจากทางอินเตอร์แบบหาไปหลาย ๆ เจ้า เอามาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละเจ้ามาเทียบกัน ในขั้นตอนแรก ๆ เมื่อหาบริษัทฯ หรือตัวแทนที่จัดหาบุคคลรับสำหรับมาเฝ้าไข้ได้แล้ว ก็แจ้งความต้องการที่จะให้บริษัทนั้นส่งคนที่มีความสามารถแบบใดมา ก็แจ้งอาการ สิ่งที่คนไข้เป็นอยู่ไปได้เลย เช่น การดูแลคนไข้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ ส่วนสูงเท่าไหร่ มีอุปกรณ์ หรือต่อสายอะไรอยู่ที่ตัวบ้าง ต้องการดูแลในขั้นตอนใดเป็นพิเศษบ้าง เพื่อที่บริษัทฯนั้น จะได้จัดการคนที่มีความสามารถตรงตามความต้องการมาให้ได้อย่างถูกต้อง ตรงต่อความต้องการของเราด้วย เพราะหลายครั้งที่เราแจ้งรายละเอียดไม่ชัดเจนจะทำให้การที่ตัวแทนเลือก จัดหาคนมาได้ไม่ตรงตามลักษณะที่ควรจะเป็นนั่นเอง ฉะนั่นการแจ้งรายละเอียดจึงสำคัญ

วิธีการเลือกตัวแทน ประเมินราคาของผู้รับเฝ้าไข้

                ในการใช้บริการดูแล จ้างคนรับเฝ้าไข้นั้น ในสมัยนี้มักจะมาในรูปแบบตัวแทน เพราะว่าตัวแทนเหล่านี้จะเป็นผู้รวบรวม เป็นผู้ที่จะคัดกรอง พร้อมทั้งรับรองคนที่จะเลือกมาเฝ้าไข้ให้เราได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าตัวแทนนั้น มีทั้งดี ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกัน ในการเลือกตัวแทน เราจึงต้องเลือกตัวแทน ที่ดี น่าไว้วางใจด้วยนั่นเอง หลายครั้งที่ตัวแทนจะส่งคนเฝ้าไข้ที่ไม่ตรงตามความต้องการของเรามาให้ เพราะว่าทางเลือกที่มีจำกัด ด้วยว่าเป็นสถานประกอบการที่ยังทำการดูแลไม่เป็นมืออาชีพ ไม่มีบุคลากรที่มากเพียงพอที่จะวาง หรือกำหนดหน้าที่ให้คนเหมาะสมกับงานได้ ฉะนั้นการเลือกตัวแทนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากเช่นเดียวกัน เพราะมีหลายกรณีที่เราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพา อาศัยตัวแทนในการทำหน้าที่แทนเรา ที่ไม่อาจจะสะดวกได้ การเลือกให้ดี ให้ดูที่ประวัติที่ผ่านมา จะเป็นตัวช่วยในการกรองตัวแทนได้ดีมากเลย

วิธีเลือกคนรับเฝ้าไข้ให้ตรงตามความต้องการของคนไข้

                เมื่อเราเลือกตัวแทนได้แล้ว แจ้งถึงสิ่งที่ต้องการไปแล้ว ตัวแทนเหล่านี้จะทำการส่งภาพ หน้าตาของคนที่จะรับเฝ้าไข้มาให้ได้เลือกอย่างน้อย 3 คนแน่นอน จากประสบการณ์การดูแลที่ผ่านมา ท่านจะได้เจอคนที่มาจากการเลือกของตัวแทนแล้วระดับหนึ่งมาเหมาะสม ตรงตามความต้องการ ในขั้นตอนนี้คือการพิจารณาของท่านเองว่าจะเลือกคนไหนเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการมาเป็นคนเฝ้าไข้ได้ สิ่งแรกที่ท่านจะต้องดูคือ ลักษณะรูปร่างหน้าตา เพราะสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ท่านทั้งหลายจะสามารถเห็นได้เป็นสิ่งแรก ให้ท่านเลือกบุคคลที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม ดูดวงตาที่สดใส ไม่หน้าบึ้ง หรือท่าทางแข็งกร้าว เพราะคนที่จะมาทำหน้าที่ดูแลคนป่วยของเรานี้ จะต้องเป็นคนที่จิตใจโอบอ้อมอารี เพื่อที่เขาจะสามารถทำหน้าที่แทนเราได้เสมือนกับว่าเป็นญาติของตัวเอง เพราะหลายครั้งที่เราเลือกคนเฝ้าไข้ไม่ดี ใจร้าย ทำอะไรรุนแรงต่อญาติของเรา ให้รู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไปด้วยนั่นเอง ฉะนั้นขั้นตอนการเลือกคนที่จะเฝ้าไข้นั้น เราจึงต้องพิจารณาเป็นพิเศษมากกว่าขั้นตอนอื่น ๆ

ประเมินการทำงานของคนรับเฝ้าไข้จากการทำหน้าที่

                ในการประเมินงานของคนรับเฝ้าไข้นั้น ท่านจะต้องประเมินภายใน 3 – 5 วัน เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่น้อย ไม่มากเกินไป ในการประเมินงานเพื่อจ้างต่อ หรือเปลี่ยนคนดูแลใหม่ เพราะหากคนไข้ในช่วงแรกนั้น จะเป็นช่วงของการปรับตัว ช่วงต่อมาจะเป็นช่วงของตัวตนที่แท้จริง ถ้าบุคคลที่มาเฝ้าไข้ไม่น่าใช้บริการ หรือประพฤติตนไม่ดีออกมา ท่านจะเห็นได้ในช่วงแรก จนถึงช่วงกลางนี้เลย เพราะหลายครั้งที่ระยะเวลาการเฝ้าไข้ไม่นานมากถึงกับเป็นเดือน แต่ก็ไม่สั้น หรือต่ำกว่า 1 อาทิตย์แน่นอน เพราะถ้าต่ำกว่านี้ จะไม่ค่อยมีใครจ้างเฝ้า เพราะเป็นช่วงเวลาที่สั้น หลายคนสามารถลางานมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยตัวเองได้นั้นเอง แน่นอนว่าท่านจะต้องเฝ้าดูพฤติกรรมการดูแล หรือสอบถามจากคนไข้เป็นการส่วนตัว เพื่อให้ได้รับทราบความเป็นจริง รู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวันเลย เพราะแน่นอนว่าชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงการปฏิบัติตัวของคนเฝ้าไข้นั้น เป็นส่วนสำคัญในการฟื้นตัวของคนไข้เอง มีผลต่อญาติที่จ้างมาโดยตรงเลยนั้นเอง

                ในการใช้บริการคนรับเฝ้าไข้ หลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้บริการ อาจจะงง ๆ ว่าต้องทำอย่างไร จะได้คนที่ดี ซื่อสัตย์ตามที่ต้องการไหม เพราะเราจะต้องฝากชีวิตของคนที่เรารักไว้กับคนแปลกหน้าเข้ามาดูแล  บุคคลนั้นจะไว้วางใจได้แค่ไหน แน่นอนว่าท่านจะต้องได้รับความสบายใจมากกว่าความกังวล และหากว่าท่านกังวลเกี่ยวคนดูแล ก็ควรที่จะเปลี่ยนคนให้ได้ตรงตามที่เราต้องการและเสียเงินไปให้ดีที่สุด