ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่จะไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่จะไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน

                ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในสมัยนี้เปิดให้บริการมากกว่าเดิม เพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไป อาจจะด้วยหลายสาเหตุ หลายประการที่ทำให้ความสามารถที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยตัวเองได้น้อยลง เรื่องงานที่สำคัญ

วิธีการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนเข้าพักมีเทคนิคอย่างไร ?

                ในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ท่านจะต้องเลือกให้ดี เพื่อที่ท่านจะสามารถไว้วางใจผู้ที่จะมาดูแลคนในครอบครัวของท่าน เพราะหากท่านเลือกไม่ดี จะมีผลเสียตามมาหลายด้านเลย ในการเลือกสถานที่ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุของท่านนั้น จะต้องเลือกจากปัจจัยดังนี้

  1. มีความสะอาด เพราะเรื่องสุขลักษณะเป็นสิ่งที่จำเป็นมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ  หรือใครก็ตาม ท่านจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าไปสำรวจสถานที่ว่าเขามีการจัดการต่อสิ่งสกปรกอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว โรงอาหาร ห้องพยาบาล หรือห้องที่ผู้สูงอายุจะต้องเข้าพักก็ตาม เพราะว่าในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าหากมีความสกปรกมาก จะทำให้ท่านที่เข้าอาศัยเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย
  2. มีมาตรฐานการรับรองจากสถาบันที่มีมาตรฐาน แน่นอนว่าศูนย์ที่ท่านจะเลือกให้คนในครอบครัวที่ท่านรักเข้าอาศัย ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร ก็ตาม สมควรที่จะได้รับการตรวจมาตรฐาน จากสถาบันที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือได้ด้วยเช่นกัน เพราะอย่างน้อยสถาบันเหล่านี้จะได้ช่วยเป็นตัวกรอง หรือเป็นสิ่งกำหนดระบบการทำงาน การดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสมกับเงินที่เราเสียไปด้วยนั่นเอง
  3. มีความปลอดภัย ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จะลืมไม่ได้ เพราะว่าเมื่อคนหลายคนมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยทั้งเรื่องของทรัพย์สิน ความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของตัวผู้สูงอายุเองด้วย เพราะแน่นอนว่าผู้สูงอายุมีสิทธิ์ที่จะเดิน แลใช้พื้นที่ เพื่อพักผ่อน ฟื้นฟูร่างกาย หากสถานที่ไม่มีความปลอดภัยนั้น จึงเป็นความเสี่ยงอย่างมากที่จะให้เข้าพักอาศัย
  4. มีพนักงานดูแลที่ดี ในส่วนนี้นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะคนที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่างในศูนย์ที่พักของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้นั้น จะเป็นพนักงานเหล่าทั้งหมด เพราะว่าเมื่อพนักงานเข้ามาทำงาน จะต้องเป็นพนักงานที่มีจิตใจดี ไม่ขี้หงุดหงิดหรือ รำคาญ เพราะอย่างที่เราทราบดีว่าผู้สูงอายุต่างมีความต้องการในด้านต่าง ๆ ที่ต่างกันออกไป แน่นอนว่าท่านผู้สูงอายุจะมีอารมณ์ มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันด้วย ฉะนั้นหากพนักงานไม่มีจิตใจที่เมตตา จิตใจที่รับได้ในส่วนของความบกพร่องที่ผู้สูงอายุมี เราจึงไม่ควรที่จะเลือกใช้บริการเลย
  5. มีราคาค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล หลายครั้งที่เรามักจะเห็นว่าสถานรับดูแลผู้สูงอายุนั้นจะมีราคาแพง ราคาที่ถูกไม่เท่ากันนั้น ส่วนมากแล้วจะเกิดมาจากการที่เขามีระบบการดูแลที่ต่างกันออกไป แน่นอนว่าท่านจะต้องพิจารณาในส่วนนี้อย่างถี่ถ้วยด้วย เพราะหลายครั้งที่มักจะมีราคาสูงแบบเกินกว่าที่เขาให้บริการ แน่นอนว่าท่านไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินโดยที่ไม่ได้รับความยุติธรรม

ข้อดีของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดีอย่างไร แย่อย่างไร ?

                ในการที่ท่านจะไว้วางใจ ส่งผู้สูงอายุที่เป็นคนในครอบครัวของท่านนั้นไปให้อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดูแทนท่าน แน่นอนว่าจะมีข้อดีมากมายที่ท่านอาจจะไม่ทันได้คิด ไม่ทราบมาก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีข้อดีด้วยกัน ดั้งนี้

  1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะส่วนมากแล้วนั้น ผู้สูงอายุ หากอยู่บ้าน ผู้ที่ดูแลจะเป็นคนในบ้านที่อาจจะไม่ได้มีเวลามาใส่ใจในตัวผู้สูงอายุมากนัก เพราะด้วยความรู้ ความสามารถ งานที่จะต้องทำในกิจวัตรประจำวันทำให้ตรงนี้บกพร่องไปบ้าง แต่ในส่วนที่บกพร่องอาจจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการฟื้นตัว การดำรงชีพของคนแก่เหล่านั้นก็ได้ แน่นอนว่าในศูนย์ฯ จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญมากกว่า มีความรู้โดยตรงมากกว่าในการดูแล
  2. ผู้สูงอายุได้อยู่ในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ ในบางครอบครัวไม่ได้มีผู้ที่จะมาทำความสะอาดบ้าน หรือสถานที่อยู่ตลอดเวลา หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม อาจจะทำให้ความสกปรกเกิดสะสม จนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ หากผู้สูงอายุเข้าไปอาศัย ซึ่งเรารู้กันดีว่าผู้สูงอายุจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนวัยอื่น ๆ ฉะนั้นเสี่ยงมากที่จะเกิดโรคตามมา การที่ได้เข้าอยู่ในศูนย์ฯที่มีมาตรฐาน จะทำให้ได้เข้าอยู่ในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าสะอาดมากกว่านั่นเอง
  3. ทำให้คนในครอบครัวมีเวลาทำงาน หาเงินเลี้ยงชีพ เพราะว่าเงินเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งปัจจัยอื่น ๆ ที่ทุกคนต้องการ ไม่ว่าจะอาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย ก็ต่างต้องใช้เงินเพื่อแลกมาทั้งหมด ไม่มีสิ่งไหนได้มาฟรี ๆ ฉะนั้นหากคนในบ้านจะต้องมาหยุดทำงานเพื่ออยู่ดูแลผู้สูงอายุ อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือขัดสนได้ ฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุได้อยู่ในสถานที่ที่มีคนดูแล คนที่บ้านได้ออกไปทำงานได้อย่างสบายใจได้นั้น นับเป็นสิ่งที่ดีเลย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีมากมายหลายแห่งที่เปิดรับดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ท่านที่ต้องการใช้บริการ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้ที่จะเข้าอยู่ เพราะว่าผู้ที่เข้าอยู่จะต้องได้รับความสบายทั้งกาย ทั้งใจด้วยนั่นเอง