รับดูแลผู้สูงอายุ บริการแนวใหม่ เหมาะกับสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

รับดูแลผู้สูงอายุ บริการแนวใหม่ เหมาะกับสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

                รับดูแลผู้สูงอายุ  นับเป็นบริการแนวใหม่ ที่ท่านจะต้องสนใจอยากแน่นอนเมื่อท่านจะต้องการใช้บริการ เชื่อได้เลยว่าท่านจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นบริการที่ตอบโจทย์คนสมัยใหม่ ที่ต้องการเวลาในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง ไม่ต้องห่วงบ้านด้วย

บริการรับดูแลผู้สูงอายุ เหมาะกับคนกลุ่มใดบ้าง

                ในการใช้บริการแก่ธุรกิจ ดูแลผู้สูงอายุนั้น มีหลายกลุ่มคนมาที่เหมาะแก่การใช้บริการนี้ เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่า บริการนี้เป็นบริการที่ตอบโจทย์คนสมัยใหม่ ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวด้วย ทำไม่สังคมไทยจึงเป็นสังคมผู้สูงอายุนั้น สังเกตได้จาก บ้านหนึ่งหลัง ในหนึ่งครอบครัว จะมีผู้สูงอายุที่บ้านอย่างน้อยบ้านละ 1 คน บางบ้านมีมากกว่า  1 คนด้วย ด้วยอัตราการเกิดของเด็กรุ่นใหม่ที่น้อยลง คนที่พร้อม สมควรมีลูกนั้นก็ต่างเลือกที่จะไม่มีลูกมากขึ้น เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมที่น่าเบื่อหน่ายในปัจจุบันนี้ ทำให้กลุ่มคนที่เป็นเจ็นใหม่ เลือกที่จะไม่มีลูก หรือเลือกที่จะมีลูกน้อยลงไปทุกที แน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงเกิดขึ้น เพื่อให้คนที่อยู่ในวัยทำงาน ได้ออกไปทำงาน เพื่อมีเงินมาใช้จ่าย มันเหมาะกับคนหลายกลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มคนที่มีรายได้สูง ( High income ) เพราะคนกลุ่มนี้มีความสามารถในการจ่ายเงินดูแลผู้สูงอายุ มีความสามารถในการรับผิดชอบ ส่วนมากแล้ว งานที่ทำจะเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง ทำให้การที่จะแลกเวลาทำงาน มาสู่เวลาแห่งการดูแลคนชรานั้นไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย จึงเหมาะมากแก่การใช้บริการนี้ เพื่อทำหน้าที่แทนตัวท่านเอง
  2. กลุ่มคนที่มีงานมั่นคง ( Stable work ) ในกลุ่มคนที่มีงานที่มั่นคงจึงไม่ควรที่จะแลกเอาเวลางานมาทำหน้าที่ตรงนี้ เพราะส่วนมากแล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นเสาหลักของบ้าน เพื่อค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน หากจะต้องหยุดงาน หรือลาออกจากงานมาเพื่อดูแลคนชรา อาจจะทำให้เกิดภาวะขาดดุลในบ้าน หรือครอบครัวได้ จึงไม่สมควรแลกอย่างยิ่ง
  3. กลุ่มคนที่ไม่มีความสามารถ ( No ability ) แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำได้ทุกอย่างที่ทุกคนบนโลกทำได้ การดูแลคนชราก็เป็นงานที่จะต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ไม่น้อยเลยในการทำงานนี้ แน่นอนว่าหากผู้ที่ทำไม่มีความสามารถ หรือไม่ใช่คนที่เคยทำอะไรพวกนี้มาก่อน จะต้องงงกับกระบวนการทำหน้าที่พวกนี้แน่นอน หากเกิดการผิดพลาดขึ้นมา ไม่ว่าจะเกิดการบาดเจ็บ หรืออะไรก็ตาม ไม่คุ้มค่าแน่นอน

วิธีการรับดูแลผู้สูงอายุสามารถใช้บริการที่ใดได้บ้าง

                ในการเลือกใช้บริการรับดูแลผู้สูงอายุนั้น ท่านจะสามารถเลือกใช้บริการได้หลายแห่ง ที่เขาทำธุรกิจ เกี่ยวกับการส่งคน หรือพนักงานดูแลคนชราไปตามบ้านต่าง ๆ เพื่อทำการดูแล ทั้งแบบไปเช้า เย็นกลับ หรือแบบค้างคืน ซึ่งมีสถานประกอบการลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมาย เกิดขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ด้วยความต้องการที่มากขึ้นตามสภาพของสังคมในปัจจุบัน แน่นอนว่าแต่ละที่ย่อมมีดี ไม่ดีแตกต่างกันออกไป โดยท่านจะสามารถใช้บริการได้จากสถานที่เหล่านี้ ได้แก่

  1. สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน ( Nursing home )ในสถานพยาบาล แน่นอนว่าจะมีพยาบาลวิชาชีพ ที่จบการศึกษามาทางด้านการช่วยเหลือ พยาบาล รวมถึงการดูแลคนชราด้วย เพราะสถานพยาบาลเหล่านี้จะมีการให้บริการรับจ้างดูแลคนชราเอาไว้ค่อยให้บริการท่านที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้เป็นทางเลือกอยู่ด้วย ซึ่งท่านจะสามารถแจ้งความต้องการ หรือสอบถามยังประชาสัมพันธ์ของที่นั้นได้เลย แล้วเขาจะทำการแจ้งการดำเนินการต่อไปยังท่านเอง
  2. สถานที่ดูแลคนชรา หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ( Elderly care center ) ในสถานที่เหล่านี้นอกจากจะเป็นดังศูนย์พักพิงที่เปิดรับคนชราเข้ามาอาศัยแล้วนั้น ท่านจะสามารถติดต่อขอรับใช้บริการคนดูแลคนชราที่บ้านได้ด้วย เพราะแน่นอนว่าที่นี่เป็นดังสถานที่รวบรวมเอาพนักงาน บุคลากรที่ท่านจะสามารถใช้บริการได้มากมาย แน่นอนว่าท่านจะได้เห็นการทำงานของบุคคลเหล่านั้นก่อนที่จะเลือกไปใช้งานที่บ้านด้วย
  3. ตัวแทน หรือคนกลางจัดหา ( agent  ) ส่วนนี้จะคล้าย ๆ กับการจัดหางาน เพราะเขาจะเป็นตัวแทน ที่คัดกรองคนที่เข้ามาแจ้งความต้องการงานเอาไว้ ส่งมาให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามที่ต้องการ เขาจะเป็นตัวกรองคนให้ท่านในระดับหนึ่ง แน่นอนว่าท่านจะได้พบเจอกับคนมากมายที่พร้อมทำงานด้านนี้ ท่านจะได้เลือกตามความต้องการ ความถูกใจของท่านเอง รวมไปถึงราคาที่สามารถตกลง ต่อรองได้ตามหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในแต่ละวัน
  4. เว็บไซต์ ( Website  ) ในเว็บไซต์มีหลายเว็บไซต์มากที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับคนดูแลคนชรา ท่านจะได้เห็นถึงประวัติที่ผ่านมา รวมถึงรูปร่างหน้าตาของคนที่ท่านจะเลือกมาทำงานด้วย แน่นอนว่าหลายเว็บไซต์นั้น มีการคัดกรองลักษณะคนให้ตรงกับงานที่ท่านต้องการจ้างทำมากมาย รวมไปถึงการที่ท่านจะได้เลือกคนได้ตามใจของท่านเองด้วย

สำหรับการใช้บริการคนดูแลผู้สูงอายุนั้น แน่นอนว่าท่านจะต้องเลือก กรองคนที่เข้ามาทำงานให้มาก พิจารณาเป็นพิเศษ เพราะงานที่จะมาทำแทนท่านนั้น จะต้องเป็นคนที่รักในคนชรา เข้าใจถึงสภาพร่างกาย รวมถึงอารมณ์ของคนที่เรารักด้วย