บริการการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในแบบต่าง ๆ

บริการการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงในแบบต่าง ๆ

            การดูแลผู้สูงอายุนั้น นับเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรืออยู่ในภาวะติดเตียง จะต้องได้รับการดูอย่างดี ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจให้ดีครบทุกด้าน หากมีผู้ที่ดูแลที่มีความรู้จะส่งเสริมให้สุขภาพของคนชราเหล่านี้ดีขึ้นไปด้วย

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในด้านการทำกายภาพข้อ กระดูก ต่าง ๆ

            สำหรับการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ติดเตียงในด้านการทำกายภาพในส่วนที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวข้อ กระดูก เพราะมีหลายรายที่พร้อมจะกลับมาเดิน หรือช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้งในอนาคต เพียงในตอนนี้ต้องรอการฟื้นตัว รอการสร้างให้ร่างกายสามารถตอบสนอง และกลับมาทำงานได้ดีดังเดิม ในการกายภาพบำบัดส่วนของข้อ กระดูกนี้ สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน โดยทำได้บ่อย ๆ ถี่ตามที่สะดวกได้เลย เพราะถ้ายิ่งทำบ่อย ถี่จะยิ่งส่งผลดี ต่อร่างกายมาก วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำกายภาพบำบัด หรือการออกำลังกายให้กับส่วนข้อ กระดูกง่าย ๆ ดังนี้

 1. ท่อนล่าง ในส่วนของอวัยวะท่อนล่างที่เป็นข้อ กระดูก จะเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะร่างกายคนเราใช้ท่อนล่างนี้ในการพยุงตัวทั้งการนั่ง การเดิน หากท่อนล่างไม่สามารถทำงานได้จะเป็นเรื่องที่ลำบาก ฉะนั้นการที่ผู้สูงอายุนอนติดเตียง จึงมีความจำเป็นที่ญาติ หรือคนดูแลจะต้องช่วยออกกำลังกาย เพราะแน่นอนว่า ผู้สูงอายุจะไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ในส่วนของท่อนล่างนี้จะสามารถทำได้ง่าย ๆ ตามท่าต่อไปนี้
 2. ท่าที่  1 ยกขาแล้วส่ายไปมา ซ้าย ขวา ให้ท่านใช้มือทำการยกขาของผู้สูงอายุขึ้นสูง ทำการส่ายไปมา ซ้าย ขวา นับ 1- 15 ทำทั้งหมด 3 เซต
 3. ท่าที่ 2 ยกขา งอขาส่วนหัวเข่าของผู้สูงอายุ เข้าออก นับ 1-15 ทำทั้งหมด 3 เซต
 4. ท่าที่ 3 กดปลายเท้าของผู้สูงอายุขึ้นลง สะบัดนิ้วเท้าทีละนิ้ว นับ 1-15 ทำทั้งหมด 3 เซต
 5. ท่อนบน ร่างกายท่อนบนจะเป็นร่างกายส่วนที่เปราะบาง ต้องระมัดระวังในการออกกำลังกาย หรือ การทำกายภาพบำบัดให้มากด้วย อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดแผลกดทับตามร่างกาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยผู้ป่วยขยับตัวให้ได้ ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ง่าย ๆ ดั้งนี้
 6. ท่าที่ 1 ยกแขนขึ้นลง โดยใช้มือในการยกแขนของผู้สูงอายุขึ้นลง จำนวน 15 ครั้ง ทำทั้งหมด 3 เซต
 7. ท่าที่ 2 ยกงอข้อศอก ให้ท่านทำการยกแขน งอแขนให้ผู้สูงอายุ จำนวน 15 ครั้ง ทำเหมือนกันทั้งสองข้างจำนวน 3 เซต
 8. ท่าที่ 3 งอข้อมือ สะบัดนิ้วมือของผู้สูงอายุ จำนวน 15 ครั้ง เหมือนเดิม ทำทั้งหมด 3 เซต
 9. ท่าที่ 4 ตะแคงตัวไปทางซ้าย  ขวา ผลัดกันทำค้างไว้ค้างละ 10 – 15 นาที เพื่อไม่ให้ร่างกายของผู้สูงอายุกดทับจนเป็นแผลได้

การดูแลผู้สูงอายุทางด้านอารมณ์ จิตใจ

                แน่นอนว่าการดูแลผู้สูงอายุต้องใส่ใจในเรื่องด้านอารมณ์ จิตใจมากเป็นพิเศษ เพราะในช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่จิตใจต้องการกำลังใจ เพราะอาจจะเกิดการท้อแท้ได้ง่ายมาก ๆ ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบผู้ป่วยติดเตียงจะยิ่งไม่ทำให้จิตใจนั้นเหี่ยวเฉาไปมากกว่าเดิม ท่านที่เป็นญาติพี่น้อง หรือผู้ดูแลจะต้องนำสิ่งต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้เขาเหล่านั้นกลับมาสดใส มีพลังในการต่อสู้ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ การช่วยดูแลเรื่องนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • ใช้ธรรมะเข้ามาทำให้จิตใจสงบ สำหรับในผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธ จะทราบดีว่าการที่ใช้ธรรมะเข้ามาช่วยให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน สงบสามารถทำได้หลายอย่าง ทั้งการอ่านเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้รับฟัง ขัดเกลาจิตใจให้คิดไปในทางที่ดี ปล่อยวาง หรือการที่จะเปิดบทสวดมนต์ให้ฟัง เพื่อให้ได้รับฟังแต่สิ่งที่ดี นำไปคิดในทางที่ดีได้ หรือจะเป็นการทำสมาธิ ฝึกกำหนดลมหายใจ เข้าออก เพื่อให้ตัวเองได้หยุดคิด ปล่อยวาง เรื่องที่ทำให้เคร่งเครียด
 • การใช้สื่อออนไลน์ เข้ามาช่วยในการมีจิตใจที่ร่าเริง เพราะว่าในยุคสมัยนี้ สามารถหาดู นำความบันเทิงหลายรูปแบบเข้ามาใช้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความบันเทิง ผ่อนคลายได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องยาว ๆ หนังตลก หรือสิ่งที่ท่าน ๆ เหล่านั้นชื่นชอบ เพื่อให้เป็นการฆ่าเวลาที่แสนจะน่าเบื่อในแต่ละวันไปได้ดีไม่น้อยเลย การเลือกใช้สื่อออนไลน์พวกนี้ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ มีค่าใช้จ่ายน้อยมาก ๆ ด้วย
 • พูดคุยในเรื่องที่สนุกสนาน การที่คนที่รัก ได้เข้ามาพูดคุยด้วย ให้กำลังใจด้วยคำพูดที่สร้างสรรค์นับเป็นยาใจที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของผู้สูงอายุนั้นดีขึ้นได้ ผู้สูงอายุหลาย ๆ คนที่สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าเดิมนั้น ส่วนมากก็เกิดจากการที่ได้รับกำลังใจที่ดีจากคนที่เป็นที่รัก กำลังใจเหล่านี้ถูกส่งเป็นพลังให้ผู้สูงอายุได้มีพลังในการต่อสู้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเลย

การดูแลผู้สูงอายุหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของภาระที่ต้องทำด้วยความลำบาก แต่แท้จริงแล้วผู้สูงอายุเหล่านี้จะสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเอง ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการดูที่คนใกล้ชิด หรือญาติทำให้นั่นเอง เชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งร่างกาย จิตใจจะกลับมาดีอย่างแน่นอน